Literatura na webu
Katalog článků o literatuře publikovaných na internetu. Komentáře. Literární texty.

Literární dění: knihy, spisovatelé, ocenění, literatura

24. 08. 2016

Slavný spisovatel přestane psát a nový smysl života najde po jisté době v galerii plné portrétů nahých lidí. V nahotě aktů postupně objevuje pravdu, vidí portrétované zbavené všech masek, předsudků i mylných představ. Tak vypadá výchozí situace románu A. Baricca, známého italského autora, jenž rozhodně nemá nouzi o čtenáře, avšak není právě miláčkem literární kritiky.
iLiteratura.cz
http://www.iliteratura.cz/Clanek/36949/baricco-alessandro-pan-gwyn

23. 08. 2016

Zaměstnanec Barnevernu a později detektiv na volné noze Varg Veum se zuby nehty snaží hájit a ochraňovat svého někdejšího svěřence Jana Egila, protože v něm stále vidí malé bezbranné dítě. Proč však v chlapcově okolí došlo v průběhu let k tolika tragickým úmrtím?
iLiteratura.cz
http://www.iliteratura.cz/Clanek/36951/staalesen-gunnar-pokrevni-pouta

22. 08. 2016

Koestlerova čtivá kniha je plná vnějších dějů i vnitřních intelektuálních dobrodružství. I když zachycuje jen první etapu autorova života, je obdivuhodné, kolik různých milieu stačil hlavní hrdina za tuto nepříliš dlouhou dobu poznat a jak je dokáže skvěle charakterizovat.
iLiteratura.cz
http://www.iliteratura.cz/Clanek/36947/koestler-arthur-sip-do-nebe-prvni-svazek-autobiografie-1905-1931

21. 08. 2016

Alexandăr Karparov, spisovatel a lékař, píšící v bulharštině a italštině. Cestovatelské zážitky a bohaté profesní zkušenosti mu poskytovaly dostatek literárních podnětů. Je považován za mistra krátké formy – psal povídky a fejetony, vyznačující se jasnou myšlenkou, sevřenou kompozicí a expresivním jazykem.
iLiteratura.cz
http://www.iliteratura.cz/Clanek/36943/karparov-alexandar
Povídka ze sbírky Benátští holubi bulharského prozaika Alexandra Karparova, který žil v Itálii a vedle bulharštiny psal i italsky.
iLiteratura.cz
http://www.iliteratura.cz/Clanek/36945/karparov-alexandar-marcella
Román, jehož ústředními hrdiny jsou první prezident Čínské republiky a jeho o dvacet sedm let mladší manželka, přináší českým čtenářům mnoho nového z moderních dějin Číny a Tchaj-wanu.
iLiteratura.cz
http://www.iliteratura.cz/Clanek/36941/ping-lu-laska-a-revoluce

20. 08. 2016

Šestisešitový příběh, který předchází ústřednímu ději slavné série Sandman, je čtení především pro fanoušky a znalce. Ostatní shledají, že děj se odvíjí náhodně až chaoticky a je proložen rozvleklým filozofováním.
iLiteratura.cz
http://www.iliteratura.cz/Clanek/36939/gaiman-neil-williams-j-h-sandman-predehra

19. 08. 2016

Hlavním motivem románu Zama, díla u nás dosud neznámého argentinského spisovatele, je čekání, beznadějné očekávání lepších časů, které nikdy nemohou přijít. Zama vypráví o nenaplněném životě a vyprázdnění rodinném, milostném i pracovním. Hlavní postava Diego de Zama, funkcionář španělské koruny, čeká v nejzazším z koutů koloniální říše na povýšení, které by znamenalo nejen profesní růst, ale i návrat k rodině a důstojnější život. Čeká však marně.
iLiteratura.cz
http://www.iliteratura.cz/Clanek/36937/di-benedetto-antonio-zama

18. 08. 2016

Studie amerického slavisty D. Danahera je pozoruhodným příspěvkem k pochopení života a díla Václava Havla. Danaher precizně analyzuje autorovo dílo, jeho prameny, vliv a dosah na amerického a českého čtenáře a všímá si též jeho žánrů, resp. uměleckých forem. Kniha patří bezesporu k nejlepším pracím, které se snaží Havla chápat, nikoliv vysvětlovat.
iLiteratura.cz
http://www.iliteratura.cz/Clanek/36935/danaher-davis-s-cist-vaclava-havla

17. 08. 2016

Román Arka czasu czyli wielka ucieczka Rafała od kiedys przez wtedy do teraz i wstecz (ve volném překladu Archa času aneb velký Rafałův útěk z kdysi přes potom do nyní a zpět) sice odkazuje již svým názvem i podtitulem na fantastické putování v čase, nicméně je ukotven v reálném časoprostoru varšavského ghetta roku 1942. Devítiletý Rafał z něj utíká a každodenní rutina se mění v boj o přežití. Pomůže chlapci Poutník časem, nebo se má raději spolehnout na vlastní důvtip a lidskou solidaritu?
iLiteratura.cz
http://www.iliteratura.cz/Clanek/36933/szczygielski-marcin-arka-czasu